MKB Actieplan: 200 miljoen euro voor het MKB

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingestemd met het MKB-Actieplan. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een ‘MKB-tour’ door Nederland en sprak met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar.

Het kabinet is trots op al die mkb-ondernemers die Nederland rijk is. Het mkb zorgt voor ruim 60% van de toegevoegde waarde en levert ruim 70% van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Het MKB-actieplan, dat is geschreven aan de hand van zeven hoofdthema’s: personeel, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie, internationaal ondernemen, regelgeving en fiscaliteit, moet het MKB hierbij helpen.

Besteding geld

Het geld van het Actieplan wordt besteed aan een breed scala aan maatregelen op de thema’s menselijk kapitaal (Techniekpact, talentprogramma’s), financiering (verhoging maximum SEED, opschalen regionale financieringstafels, stimuleren alternatieve financiering, tijdig betalen), digitalisering, toepassing van innovatie (ophoging MIT, Innovatiekrediet, SBIR) en voor regionale samenwerking (opschaling regionale best practices van initiatieven voor het brede mkb).

Belangrijkste maatregelen en acties

  • Menselijk kapitaal: projecten zoals Verzilver je talent, MKB!dee en Katapult: koppelen van studenten en bedrijven. Intensivering van circa €25 miljoen. Programma versnelling digitalisering mkb, beginnend met regionale praktijktesten. Voor dit versnellingsproject en de aanpak cybersecurity wordt hiervoor in vier jaar tijd circa €31 miljoen uitgetrokken.
  • Toegang tot passende financiering met zogeheten regionale financieringstafels.
  • Intensivering van andere financiële instrumenten, zoals SEED: ruim €16 miljoen.
  • Ophoging van budgetten voor innovatie en kennisdeling, zoals MIT, SBIR, Innovatiekrediet en start Thematische Technology Transfer, opgeteld circa €123 miljoen.
  • MKB-toets om regeldruk te beperken en structureel overleg met ondernemers daarover.

Bron: Rijksoverheid