Energieagenda 2023

Een snelle omschakeling naar verwarming zonder gas, regulering van warmtenetten, voortzetting van de grootschalige uitrol van wind op zee, de SDE+ openstellen voor energiebesparing en CCS, en [...]