DEI-subsidie breidt uit en zet in op CO₂-reductie

De subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) verandert in 2019 ingrijpend. De voorwaarde CO2-reductie wordt belangrijker en komen er nieuwe thema’s bij. De regeling gaat naar verwachting in februari 2019 open. De DEI was voorheen bedoeld als etalage van energie-innovaties. Nederlandse bedrijven demonstreerden hun technologieën met export als oogmerk. Vanaf 2019 verschuift het accent naar de doelen van het Klimaatakkoord.

Accent op CO2-reductie
Vooral de bijdrage aan CO2-reductie is belangrijk. Daarnaast zijn innovaties welkom rond flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap. Belangrijk bij de beoordeling is de slagingskans van de innovatie in de markt en maatschappij.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt
Een andere belangrijke verandering is de aanvraagprocedure. De DEI heeft geen tenders meer. Bedrijven kunnen het hele jaar door aanvragen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Complete projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Voordeel is dat bedrijven kunnen indienen wanneer het hen uitkomt, tot het budget is uitgeput.

Klimaatakkoord
Vanuit het Klimaatakkoord reserveert het Kabinet extra geld in zogeheten klimaatenveloppen. Een deel van dat geld is bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten. Om één loket te maken voor deze projecten krijgen de budgetten van het Klimaatakkoord een plek binnen de DEI.

Voorlopige planning DEI-subsidie

  • 1 februari 2019 – publicatie in de Staatscourant
  • aanvragen mogelijk vanaf 4 februari 2019
  • april 2019 opening aanvragen voor aardgasloze projecten
  • 13 augustus 2019, 17.00 uur – sluiting aanvragen voor aardgasloze projecten
  • 24 september 2019, 17.00 uur – sluiting aanvragen kortlopende projecten
  • 31 december 2019, 17.00 uur – sluiting overige aanvragen

Specifieke, kortlopende projecten
Ondernemers kunnen naast de reguliere DEI-projecten kortlopende projecten indienen. Deze hebben een looptijd tot eind 2019 (als een deelnemer € 125.000 subsidie of meer ontvangt. Of de looptijd is maximaal 1 jaar (als alle deelnemers minder dan € 125.000 ontvangen).
Het gaat om projecten die specifiek gaan over:

  • CO2-reductie in de industrie, inclusief CO2-afvang en -opslag (CCUS) en recycling
  • aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, inclusief maatschappelijk vastgoed
  • flexibilisering van het elektriciteitssysteem
  • ruimtelijke inpassing van grootschalig opgewekte elektriciteit via wind en zon

Bron: RVO