Demonstratie duurzame energie-innovatie (DEI) 2018

Doelstelling van de regeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) is om innovatieve ondernemers te ondersteunen bij de marktintroductie van nieuwe energie-innovaties.  De DEI komt voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Hierin is afgesproken dat de overheid geld beschikbaar stelt voor demonstratieprojecten gericht op versnelde commercialisering voor de export.

Voor wie
DEI
Ondernemers kunnen vanuit de DEI subsidie ontvangen voor een investeringsproject waarbij een eerste toepassing van een nieuwe
energietechnologie, functie, aanpak of systeem gedemonstreerd wordt. Het betreffen projecten die net voor de marktintroductie zitten.

Subsidie
Subsidie wordt verstrekt over de extra investeringskosten van een investering (meerkosten). De subsidie is minimaal 125 duizend euro en maximaal 6 miljoen euro per deelnemer. Het subsidiepercentage varieert van 25% tot 50% en is afhankelijk van het type werkzaamheden (industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of demonstratie), de categorie waarin de onderneming valt (klein, midden of groot bedrijf ) en van het type demonstratie (energiebesparing of maatregelen die het gebruik van duurzame energiebronnen bevorderen).

Aanvragen
Subsidie kan in 2018 binnen twee openstellingen worden aangevraagd. De exacte data van de openstellingen zijn nog niet bekendgemaakt. Voor deze regeling geldt een tendersystematiek. Na sluiting van de indieningstermijn worden alle complete aanvragen beoordeeld en gerangschikt. De beste projecten ontvangen vervolgens subsidie.

Contact
Wilt u meer informatie over de regeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) 2018? Of wilt u weten of uw concreet project in aanmerking komt voor deze regeling? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.