Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) 2018

Heeft u internationale ambities en interesse in opkomende markten? Wilt u afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u investeren in een onderneming in een opkomende markt? Dan is de subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidings- studies (DHI) een interessante subsidiemogelijkheid voor u. 

Met deze regeling wil de overheid het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken.

Voor wie
DHI richt zich op Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten en ontwikkelingslanden.

Subsidie
De DHI-regeling bestaat uit 3 modules:

  • Demonstratieprojecten
    Een demonstratieproject omvat een project waarin Nederlandse mkb-bedrijven in een DHI land hun technologie, kapitaalgoed of dienst demonstreren. Het doel is om deze technologie in het te introduceren, om zodoende export met substantiële omvang te realiseren.
  • Haalbaarheidsstudies 
    Doel van een Haalbaarheidsstudie is om een buitenlandse partij te overtuigen een investering te doen in Nederlandse technologie, kapitaalgoederen of diensten.  Marktonderzoek is hierbij uitgesloten.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies
    Doel  van een investeringsvoorbereidingsstudie is om te onderzoeken of een investering in een onderneming in een DHI-land technisch en financieel haalbaar is. Op basis hiervan kan een ondernemer besluiten daadwerkelijk te gaan investeren en de financiering voor deze investering rond te krijgen.

DHI staat open voor alle landen, met uitzondering van Nederland, overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk Nederland en sanctielanden. In 2018 wordt DHI opengesteld voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten (de ACS-eilanden) een aanvraag in te dienen.

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten tot een maximale subsidie van € 200.000,- voor demonstratieprojecten, € 100.000,- voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidings-studies.

De minimale subsidie voor een DHI-project bedraagt € 25.000,-.

Aanvragen
Het beschikbare budget voor de eerste openstellingsronde is € 2,5 miljoen voor opkomende markten en € 2 miljoen voor ontwikkelingslanden. Voor dit instrument geldt het tenderprincipe. Na sluiting van de indieningstermijn worden alle complete aanvragen beoordeeld en gerangschikt. De beste projecten ontvangen vervolgens subsidie.

De eerste tender 2018 opent op 1 februari en sluit op 29 maart 2018.

Rol SubVice
Binnen de DHI subsidieregeling heeft SubVice veel ervaring opgedaan en mooie successen mogen boeken voor haar relaties. Onze kennis en ervaring zijn zeker een toegevoegde waarde. Niet alleen in het aanvraagtraject, maar ook erna. Ook na toezegging van de subsidie blijven wij betrokken bij uw project. Subsidie toegezegd krijgen is één, maar het daadwerkelijk ontvangen van de subsidie op uw bankrekening is een tweede! Gedurende de projectperiode kan er van alles misgaan waardoor ondernemers alsnog de toegezegde subsidie kunnen mislopen. SubVice blijft nauw betrokken en ziet erop toe dat het project volgens de voorwaarden wordt uitgevoerd zodat u de toegezegde subsidie ook op uw rekening ontvangt!

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de DHI regeling? Of wilt u weten of uw concreet project in aanmerking komt voor deze regeling? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.