Haalbaarheidsprojecten MKB  2018

Bent u gevestigd in Oost-Nederland en voornemens een haalbaarheidsproject uit te (laten) voeren voor een nieuw product of proces? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling Haalbaarheidsprojecten MKB van de Provincie Gelderland en Overijssel . 

Vorig jaar was dit een instrument dat vanuit het Operationeel Programma (OP) Oost-Nederland werd aangeboden. In 2016 hebben de Provincies Overijssel en Gelderland hiervoor een aparte subsidieregeling geïntroduceerd.

hand pushing innovation button on a touch screen interface

Het doel van de regeling is om Oost-Nederlandse MKB-bedrijven te ondersteunen in de fase voorafgaand aan de ontwikkelingsfase.

Vanuit deze regeling wordt subsidie verstrekt voor haalbaarheidsprojecten. Hiermee worden de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart gebracht. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie kan gedacht worden aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse.

Vanuit de regeling Haalbaarheidsprojecten MKB worden alleen projecten gesubsidieerd die aansluiten op de innovatiethema’s van de S3-sectoren Agrofood, Health, High Tech Systemens and Materials (HTSM) en Energie Milieu Technologie (EMT) inclusief biobased)

De subsidie bedraagt 40% van de projectkosten tot een maximale subsidie van € 50.000. Eigen- en extern kosten worden vanuit de regeling gesubsidieerd.

Het vastgestelde budget voor 2018 bedraagt € 0. Dit jaar kunnen er voor deze regeling naar verwachting geen aanvragen worden ingediend.

Rol SubVice
SubVice veel ervaring met (regionale) innovatiesubsidies. Onze kennis en ervaring zijn zeker een toegevoegde waarde voor uw subsidietraject. Een juiste formulering van het project, de link met het Topsectorenbeleid, maar ook een heldere omschrijving van de Businesscase zijn de doorslaggevende factoren die hebben geleid tot honorering van de door SubVice begeleidde subsidieaanvragen.

Ook na toezegging van de subsidie blijven wij betrokken bij uw project. Subsidie toegezegd krijgen is één, maar het daadwerkelijk ontvangen van de subsidie op uw bankrekening is een tweede! Gedurende de projectperiode kan er van alles misgaan waardoor ondernemers alsnog de toegezegde subsidie kunnen mislopen. SubVice blijft nauw betrokken en ziet erop toe dat het project volgens de voorwaarden wordt uitgevoerd zodat u de toegezegde subsidie ook op uw rekening ontvangt!

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de regeling Haalbaarheidsprojecten MKB of een vrijblijvende adviesafspraak inplannen? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.