Horizon 2020

Richt u zich op onderzoek & innovatie en heeft u Europese ambities? Dan biedt Horizon 2020 verschillende financieringsmogelijkheden voor uw project.

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld om het concurrentievermogen van Europa vergroten en partijen uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld voor klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

Horizon 2020: 3 Pijlers
Het programma kent drie aandachtsgebieden waarbinnen ontwikkelingen moeten plaatsvinden:

 1. Industrieel leiderschap;
 2. Excellente kennisbasis;
 3. Maatschappelijke uitdagingen,

Excellent Science
Binnen dit aandachtsgebied richt men zich op fundamenteel onderzoek met als doel om de wetenschap in Europa op topniveau te houden of te brengen, maar ook om van Europa een aantrekkelijke locatie te maken voor ’s werelds beste onderzoekers.

Industrial Leadership
Doelstelling binnen dit aandachtsgebied is het aanjagen van investeringen in industriële technieken binnen de belangrijkste sectoren met het streven om de positie van wereldtop in uw marktsegment te bereiken. Focussectoren binnen Horizon 2020 zijn:

 • Informatie- en Communicatie Technologieën;
 • Nanotechnologie;
 • Geavanceerde Materialen;
 • Biotechnologie:
 • Advanced manufacturing and Processing;
 • Ruimteonderzoek

Societal Challenges
Deze pijler is gericht op het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Hierbij heeft men zeven hoofdthema’s benoemd:

 • Gezondheidszorg, demografische veranderingen en welzijn;
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en de bio-economie;
 • Veilige, schone en efficiënte energie;
 • Slim, groen en geïntegreerd vervoer;
 • Klimaatverandering, efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen;
 • Inclusieve, innovatieve en reflectieve samenlevingen;
 • Veilige samenlevingen, beschermen van vrijheid en veiligheid van Europa en haar burgers.


Voor wie
Iedere organisatie die actief is in technologische ontwikkeling, onderzoek en innovatie in internationaal verband kan deelnemen aan het Horizon 2020 programma. Ook individuele onderzoekers kunnen van het programma gebruik maken.

Financieringsinstrumenten MKB
Speciaal voor het MKB is er binnen het Horizon 2020 programma het SME instrument geïntroduceerd.


SME Instrument

Het SME Instrument is een aparte subsidie regeling binnen het Horizon 2020 programma en speciaal gericht op MKB-bedrijven die een specifieke zelf ontwikkelde technologie op de markt willen brengen. Het instrument is bedoeld voor bedrijven met de ambitie om te groeien. Het gaat hierbij om internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten.

Vanuit dit instrument is er financiering beschikbaar voor haalbaarheidsstudies, R&D en demonstratieprojecten. Hierbij moet het project aansluiten bij de aandachtsgebieden Industrial Leadership en Societal Challanges. Het SME instrument is opgedeeld in drie fases:

Fase 1: Haalbaarheidsprojecten
Haalbaarheidsprojecten bestaan uit een verkenning van de technische én economische haalbaarheid van uw project en resulteert in een business plan. Een haalbaarheidsstudie moet in een periode van 6 maanden afgerond worden.

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten tot maximaal € 50.000,- per project.

Fase 2: R&D / demonstratie fase
Voor R&D-en demonstratieprojecten van 1 tot 2 jaar is er subsidie beschikbaar tot 70% van de projectkosten. In sommige gevallen bedraagt de subsidie 100%. De maximale subsidie varieert tussen de € 0,5 en € 2,5 miljoen per aanvraag.

Fase 3: Commercialisatiefase
Voor de laatste fase zijn geen subsidies beschikbaar echter heeft men voor deze fase een ander ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Hiervoor zijn er vanuit het programma mogelijkheden tot het aantrekken van kredieten en participaties

Aanvragen
Voor elke fase kan een projectaanvraag ingediend worden. Dat kan op elk moment. Het mkb-instrument werkt met een continu open oproep. Deze oproep heeft wel 4 deadlines (cut off dates) per jaar. De aanvragen die voor deze data zijn ingediend, worden dan beoordeeld. In 2016 zijn de deadlines:

Fase 1:                            Fase 2:        
24-02-2016                   03-02-2016
03-05-2016                   14-04-2016
07-09-2016                   15-06-2016
09-11-2016                    13-10-2016

Een bedrijf kan maximaal één keer per cut-off een projectvoorstel indienen. Dat kan individueel, maar ook gezamenlijk met mkb-bedrijven als partner. Andere organisaties zoals kennisinstellingen kunnen alleen via onder aanneming meedoen.

Voorgestelde projecten moeten de potentie hebben om op Europees niveau baanbrekend te zijn en snel door de markt opgenomen te worden. De concurrentie voor dit subsidiebudget is extreem hoog en de slaagkans beperkt. Uitsluitend de beste projecten worden gehonoreerd. In 2015 zijn voor fase 1 2057 internationale subsidieaanvragen ingediend, waarvan 175 aanvragen zijn gehonoreerd. Slechts 6 Nederlandse MKB-ers hebben subsidie toegezegd gekregen. Voor fase 2 zijn 960 aanvragen ingediend. Slechts 33 aanvragen zijn gehonoreerd, waaronder 2 projectvoorstellen vanuit het Nederlandse MKB.

Fast Track to Innovation (FTI)

Met de subsidieregeling Fast Track to Innovation (FTI) krijgen bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt wil geven. De tijd tussen de totstandkoming van de innovatie en de daadwerkelijke productlancering moet door middel van deze regeling worden verkleind. In 2015 en 2016 stelt de Europese Commissie € 200 miljoen (€ 100 miljoen per jaar) ter beschikking voor de vermarkting van innovatie.

Voor wie
Internationale consortia van minimaal drie en maximaal vijf bedrijven, kennisinstellingen of publieke organisaties bestaan, afkomstig uit minstens drie verschillende EU-lidstaten of geassocieerde landen komen in aanmerking voor FTI subsidie. In het consortium moet bedrijfsleven de meerderheid vormen, maar kennisinstellingen en publieke organisaties mogen wel meedoen.

Subsidie
Subsidie worden aangevraagd voor onder andere pilots, validatie van een business model en validatie van concepten in een praktijkomgeving. Het unieke karakter van het project en een sterke business case zijn leidend in de beoordeling van de aanvraag.

De subsidie bedraagt maximaal 70% van de projectkosten tot een maximale subsidie ter hoogte van € 3 miljoen. De Europese Commissie ziet € 1 tot € 2 miljoen als de richtlijn.

Aanvragen
Marktperspectief is van groot belang  om voor de FTI-subsidie in aanmerking te komen. Een sterk businessplan is daarom cruciaal. De FTI-subsidie kan tot en met 15 maart 2016 worden aangevraagd.

Rol SubVice
Horizon 2020 heeft een zeer brede focus en men stelt hoge eisen aan projecten. Op basis van de cijfers uit het verleden is de slagingskans beperkt. We noemen dit ook de Champions League binnen de subsidiewereld. Het gaat hier om grote subsidiebedragen en de administratieve verplichtingen bij toekenning zijn hoog. Slechts beperkte projecten komen voor dit programma in aanmerking. En voor lang niet iedere organisatie is Horizon 2020 een geschikt programma.
SubVice heeft veel ervaring met Europese subsidieprogramma’s, waaronder Horizon 2020. Bespreek daarom altijd uw project met onze adviseurs. Op basis van onze kennis en ervaring kunnen wij snel niet alleen snel voor u bepalen of Horizon 2020 subsidie voor u en uw project een geschikt financieringsinstrument is, ook kunt u uw slaagkans met SubVice verhogen!
Samenwerking met SubVice betekent samen uit samen thuis en beperkt zich niet tot toezegging van de subsidie. Tijdens het traject zal SubVice voortdurend aandacht besteden aan het beheer en administratie.


Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het Horizon 2020 programma? Of wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor dit programma? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.