Innovatiebox 2018

Voor ondernemers die aan Research & Development (R&D) doen is er sinds 2010 naast de WBSO de Innovatiebox. De fiscale faciliteit Innovatiebox beoogt bedrijven te belonen die aantoonbaar innovatief zijn. Op grond van de Innovatiebox kan een lager belastingtarief (vennootschapsbelasting) worden verkregen op winsten uit WBSO-projecten en octrooien.

Financieel voordeelInnovatiebox
De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. Winsten uit R&D vallen in deze box en worden belast tegen een effectief tarief van 5% in plaats van het toptarief van 25%.

Vereisten voor de innovatiebox
Bij de aangifte vennootschapsbelasting kan gekozen worden voor de toepassing van de Innovatiebox. Om voor de Innovatiebox in aanmerking te komen is het van belang dat er immateriële activa zijn gevormd die zijn voortgekomen uit een octrooi of een WBSO project. Voor kleine ondernemingen volstaat een WBSO beschikking om van de innovatiebox gebruik te kunnen maken. Voor bedrijven met een jaaromzet > € 50 miljoen is een WBSO beschikking én een octrooi vereist.
Een WBSO beschikking wordt afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bedrijven kunnen alleen gebruik maken van de Innovatiebox indien zij minimaal een WBSO beschikking hebben óf een geldig octrooi bezitten. Meer informatie over de WBSO vindt u hier.

Een optimale benutting van de Innovatiebox is niet eenvoudig. Eén van de redenen hiervoor is dat de wetgeving een aantal kernbegrippen zoals “S&O-activum” en “innovatiewinst” niet expliciet gedefinieerd heeft. Het is een langdurig traject waarin overleg met de Belastingdienst een noodzakelijke stap is. Alvorens een dergelijk overleg aan te gaan is het van belang uw mogelijkheden goed in te schatten.

Rol SubVice
Het traject is zeer complex en vraagt om specifieke kennis op het gebied van subsidieadvies i.c.m. WBSO kennis, accountancy en fiscale kennis. Alvorens het traject in te gaan zal SubVice een inschatting maken of de innovatiebox voor u zinvol is en welke voordelen u met deze fiscaliteit kunt genieten. Indien hieruit blijkt dat deze fiscaliteit voor u interessant is zullen wij in samenwerking met uw accountant en uw fiscalist het aanvraagtraject opstarten. SubVice neemt hierin het voortouw en zal ervoor zorg dragen dat u optimaal van de voordelen kunt genieten.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de Innovatiebox of wilt u laten beoordelen of deze fiscaliteit voor u interessant is dan kunt u contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen.