Innovatiefonds MKB+

Met behulp van het Innovatiefonds MKB+ kunt u als ondernemer vanaf 1 januari 2012 uw ideeën makkelijker en sneller omzetten in rendabele nieuwe producten, diensten en processen.

Onderdeel van het fonds is het Innovatiekrediet. Dit krediet is bestemd voor de financiering van innovatieve projecten die binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Zowel starters als gevestigde ondernemers kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. Een innovatiekrediet is bestemd voor de ontwikkelingsfase van een technisch nieuw product, proces of nieuwe dienst. Het gaat om projecten waarbij sprake is van aanzienlijke technische risico’s. De technische uitdaging is zorgvuldig geïnventariseerd en de aanpak is doordacht. Gezien het naar verhouding grote financiële risico, wordt op de bijbehorende investering een attractief rendement voorzien. Het commercieel perspectief moet dan ook veelbelovend zijn.
Banken zijn doorgaans terughoudend in de financiering van innovatieve projecten. Het aflossen van het krediet hangt namelijk te veel af van het slagen van het project. Er zijn immers nog technische obstakels te overwinnen, het project staat nog ver af van de markt en daarbij zijn er beperkte zekerheden voor de bank. De toekenning van een Innovatiekrediet kan de bank echter over de streep trekken om ook een deel van het project te financieren.

Kenmerken

  • Het Innovatiekrediet is een risicodragend krediet voor de ontwikkeling van een nieuw product. Mocht het project in technische zin mislukken, dan hoeft het geleende bedrag niet te worden terug betaald.
  • De minimale projectomvang moet € 150.000 bedragen.
  • Het Innovatiekrediet bedraagt maximaal 35 procent van de totale projectkosten voor MKB en maximaal 25% voor MKB+.
  • Als het project is afgerond en de commerciële fase aanbreekt, begint de ondernemer met de aflossing van het krediet. Vooraf wordt een terugbetaalschema overeengekomen.
  • Uiteraard blijft het mogelijk dat het project weliswaar in technische zin de eindstreep haalt, maar er niet in wordt geslaagd er een commercieel succes van te maken. In dat geval dient de lening wél afgelost te worden.
  • Om voor het Innovatiekrediet in aanmerking te komen, zijn geen zekerheden vereist, zoals verpanding van voorraden, debiteuren, machines en inventaris. Wel vraagt de verstrekker pandrecht op de kennis en prototypen die uit het project voortkomen.
  • De lening is rentedragend. De hoogte van de rente is afhankelijk van het risico en bedraagt 4,7 of 10%.

Rol SubVice
Bent u voornemens om een ontwikkelingsproject uit te voeren en wilt u SubVice laten beoordelen of het innovatiekrediet mogelijk een optie is? Vul dan onderstaand formulier in en één van onze adviseurs neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Wij zullen met u het project en de mogelijkheden bespreken. De aanvraagprocedure is hetzelfde als bij een subsidieaanvraag. Met onze kennis en ervaring kunnen wij u het gehele aanvraagtraject uit handen nemen, zodat u zich volledig kunt richten op de uitvoering van het project. Naast het aanvragen zien wij er ook op toe dat u voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de kredietfaciliteiten of een vrijblijvende adviesafspraak inplannen? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.