LIFE

Wilt u op innovatieve wijze een groot Europees milieuprobleem oplossen, bij voorkeur in internationaal samenwerkingsverband? Dan kunt u mogelijk Europese subsidie krijgen vanuit het LIFE programma.

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Tot en met 2020 zal Europa ongeveer € 3,5 miljard investeren in projecten die bijdragen aan een betere leefomgeving

Voor wie
LIFE richt zich specifiek op overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

LIFE projecten
Het programma bestaat uit twee deelprogramma’s: Milieu en Klimaat. Deze deelprogramma’s richten zich op afzonderlijke prioriteiten.
De prioriteiten binnen het programma Milieu zijn:

  • milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen;
  • natuur en biodiversiteit, waarbij het beschermen en verbeteren van de natuur in Europa centraal staat;
  • beleid, informatie en bestuur. Door samen te werken en meer bewustwording te creëren wordt gestreefd naar een beter milieubeleid.

Het deelprogramma Klimaat richt zich op:

  • mitigatie (vermindering) van klimaatverandering;
  • aanpassing aan klimaatverandering;
  • beleid, informatie en bestuur. Meer bewustwording, communicatie, verspreiding van kennis en samenwerking moet leiden tot een beter klimaatbeleid.

LIFE projecten zijn zeer omvangrijk. De subsidie bedraagt tussen € 8 – € 12 miljoen. Aan de projecten worden hoge eisen gesteld. De Europese dimensie is van groot belang. Zo moet het project op Europees niveau zeer innovatief zijn en bijvoorbeeld een nieuwe techniek of aanpak demonstreren. Ook moet het project een zeer grote bijdrage leveren aan een omvangrijk Europees milieuprobleem.

Per projectcategorie wordt jaarlijks een periode opengesteld waarin aanvragen kunnen worden ingediend.

Aanvragen
Oproepen voor subsidieaanvragen worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Voor 2016 zijn er nog geen calls gepubliceerd.

Rol SubVice
Het LIFE-programma heeft een zeer brede focus en men stelt hoge eisen aan het project. Op basis van de cijfers uit het verleden bedraagt de slagingskans slechts 16%. We noemen dit ook de Champions League binnen de subsidiewereld. Het gaat hier om grote subsidiebedragen en de administratieve verplichtingen bij toekenning zijn hoog. Slechts beperkte projecten komen voor dit programma in aanmerking. En voor lang niet iedere organisatie is LIFE een geschikt programma.
SubVice heeft veel ervaring met Europese subsidieprogramma’s, waaronder het LIFE programma. Bespreek daarom altijd uw project met onze adviseurs. Op basis van onze kennis en ervaring kunnen wij snel niet alleen snel voor u bepalen of de LIFE subsidie voor u en uw project een geschikt financieringsinstrument is, ook kunt u uw slaagkans met SubVice verhogen!
Samenwerking met SubVice betekent samen uit samen thuis en beperkt zich niet tot toezegging van de subsidie. Tijdens het traject zal SubVice voortdurend aandacht besteden aan het beheer en administratie. 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het LIFE programma? Of wilt u weten of uw concreet project mogelijk in aanmerking komt? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.