Najaarsronde SDE+ in oktober open

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de kamer geïnformeerd over de nieuwe openstelling van de SDE+ regeling.

De SDE+ wordt van 2 oktober tot en met 8 november opengesteld voor het indienen van subsidieaanvragen. Het budget voor deze ronde is wederom € 6 miljard. De najaarsronde 2018 wordt ten opzichte van de voorjaarsronde 2018 wel op enkele punten gewijzigd:

  • Langere openstelling: De eerste twee fases van de SDE+ najaarsronde 2018 staan twee weken open in plaats van  één week;
  • Verlaging basisbedrag zon-PV: Gezien de kostprijsdaling van zon-PV wordt het basisbedrag verlaagd van € 0,112 naar € 0,106 per kWh (voor systemen < 1MWp) en van € 0,107 naar € 0,099 per kWh (voor systemen > 1 MWp). Verder komt er geen aparte categorie voor zon-PV < 15kWp.

Voorjaarsronde 2018

Voor de voorjaarsronde was eveneneens een budget van € 6 miljard beschikbaar. Deze ronde sloot op 5 april 2018. In totaal zijn 4535 aanvragen ingediend met een gezamenlijke budgetclaim van € 5,3 miljard. Zonne-energie is zowel in aantallen projecten als in aangevraagd budget veruit de grootste technologie in de voorjaarsronde. In tegenstelling tot de voorgaande openstellingen hebben de ingediende aanvragen in de voorjaarsronde 2018 het beschikbare budget dus niet overschreden. Met een budgetclaim van € 5,3 miljard is vooraf duidelijk dat ten minste € 700 miljoen aan bugdetruimte niet zal worden benut.

SubVice Subsidie adviseurs te Zenderen