Openstelling Nationale Sportinnovator Prijs

Sportinnovator verleent subsidies aan Sportinnovator-centra en via de Nationale Sportinnovator Prijs. In de periode 2015-2018 heeft Sportinnovator verschillende subsidierondes uitgevoerd om innovatieprojecten in de sport aan te jagen.

De Nationale Sportinnovator Prijs wordt toegekend aan innovatieve producten of diensten op het gebied van (top)sport en bewegen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan innovaties die leiden tot een concreet product of dienst. Dit betekent dat alle benodigde bouwstenen aanwezig zijn om binnen 6 tot 18 maanden van idee tot een getest en werkend prototype/dienst te komen, of tot opschaling van een bestaand prototype/dienst. Het Topteam Sport zoekt met deze prijs naar vernieuwende ideeën in de sport, waarbij wordt gekeken naar ideeën die behalve impact in de sport ook (potentieel) economische en maatschappelijke waarde hebben.

Het thema van de subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2019 is ‘Van prestatie naar plezier’. Presteren staat vaak voorop, waarbij naast het beleid vanuit verenigingen ook ouders (onbewust) een rol spelen. Sociale innovaties zijn nodig om een gedragsverandering teweeg te brengen bij ouders van sportende kinderen en het plezier in de sport voor de jeugd tot en met 12 jaar te vergroten. Het gaat daarbij om het bereiken van 1) positief gedrag langs de lijn, 2) gedrag van ouders ten aanzien van het beleid van de vereniging, waarbij ze de nadruk leggen op plezier in plaats van prestatie en 3) gedrag dat een positieve invloed heeft op de sportdeelname van kinderen in het algemeen.

Een innovatieproject binnen deze oproep bestaat uit drie onderdelen:

  • Eventuele (door)ontwikkeling en uitvoering van een innovatie. De uitvoering van de innovatie loopt ten minste gedurende één sportseizoen bij minimaal drie sportverenigingen.
  • Naast en na de uitvoering van de innovatie vindt een evaluatie plaats. De evaluatie wordt gedegen uitgevoerd door een onafhankelijke partij (bijvoorbeeld een kennisinstelling of onderzoeksbureau).
  • De kennis die in het project wordt opgedaan wordt breed verspreid zodat ook andere verenigingen en intermediairs hier gebruik van kunnen maken.

Randvoorwaarden
De Nationale Sportinnovator Prijs wordt toegekend aan partijen die innovatieve producten, processen of werkwijzen ontwikkelen op het gebied van een positieve sportcultuur op sportverenigingen, gericht op ouders van jeugd tot en met 12 jaar. De prijs wordt ter beschikking gesteld om een idee, conform begroting, verder uit te werken, uit te voeren en te evalueren.

Wie kan aanvragen?
De hoofdaanvrager is een Nederlands rechtspersoon. In het samenwerkingsverband participeren minimaal drie sportverenigingen en één onafhankelijke partij voor de evaluatie.

Budget
Voor de Nationale Sportinnovator Prijs 2019 is in totaal een bedrag van €250.000 beschikbaar. Per aanvraag kan maximaal €50.000 worden aangevraagd. Cofinanciering is verplicht. Het samenwerkingsverband dient ten minste 15% van het totale projectbudget bij te dragen (in cash of in kind). De minimale looptijd is 12 maanden en de maximale looptijd 18 maanden.

Aanvraag indienen
Aanvragen kunnen tot 2 juli 2019, 14.00 uur ingediend worden.