Investering openbare LED verlichting

Subsidieregeling: EIA

Het project
Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in de huidige en toekomstige infrastructuur. Het zorgt voor oriëntatie, geeft burgers een gevoel van veiligheid en verschaft wijken, straten, parkeer- en bedrijventerreinen de nodige uitstraling.
CityTec is al vele jaren specialist in alle facetten van openbare verlichting. Van specifiek product tot full service concept; CityTec geeft licht.
LED-verlichting is sterk in opkomst en toepasbaar in een toenemend aantal situaties. CityTec heeft ervaring met alle LED’s die in de openbare verlichting toegepast worden en heeft daarnaast een eigen armatuur in het portfolio, Floor LED.
CityTec heeft in samenwerking met een aantal vooraanstaande partners een nieuwe LED armatuur voor openbare verlichting ontwikkeld. Nu is het zaak deze in de markt te zetten, voornamelijk voor gemeenten en provincies.
Voor een project in het midden van het land waarbij een gemeente haar straatverlichting wilde omzetten naar openbare LED verlichting, is door SubVice een EIA aanvraag ingediend en goedgekeurd.

Het resultaat
Het resultaat van het project is een ontwikkelde LED armatuur, de UrbanStar, waarvoor EIA is verkregen.

Rol SubVice
Middels de inspanningen van SubVice zijn de EIA mogelijkheden vooraf onderzocht en is gecommuniceerd met Agentschap NL. Vervolgens is de aanvraag opgesteld en zijn de gestelde vragen beantwoord, hetgeen tot een positieve beschikking heeft geleid.

Most Recent Projects