Het project

De CeeCee Community heeft als doelstelling om een gezond ondernemersklimaat voor de Creatieve Industrie te leveren in Twente. Hiervoor wordt actief gewerkt aan gebiedsontwikkeling door het huisvesten van creatieve industrie in Enschede. Momenteel heerst er een ongezond ondernemersklimaat in de regio, door een overschot aan leegstaande kantoorpanden, verstoorde kantoormarkt en leegloop van creatief talent. SubVice heeft onderzoek gedaan naar subsidiemogelijkheden en subsidie aangevraagd voor het project CeeCee Community.

Het resultaat

CeeCee Community heeft vanuit de regeling “Leegstand kantoren” van de provincie Overijssel haar project kunnen co-financieren. CeeCee Community heeft een opstart- en ontwikkelsubsidie gekregen voor het realiseren van een nieuwe community voor de Creatieve Industrie. SubVice is trotse partner van deze community en zet zich vanaf januari 2016 in voor de CeeCee Community.

Rol SubVice

SubVice inventariseert voor elk project de subsidiemogelijkheden voor CeeCee Community en neemt vervolgens het subsidieproces (aanvragen en begeleiding bij afwikkeling) uit handen.

 

Most Recent Projects