RVV Verduurzaming voor verhuurders open vanaf 1 februari 2019

Op 1 februari 2019 opent de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV Verduurzaming). Met deze regeling kunnen verhuurders investeren in het verduurzamen van huurwoningen. De RVV Verduurzaming is geen subsidie maar een fiscale regeling. Verhuurders komen in aanmerking voor de RVV Verduurzaming wanneer:

  • deze in bezit is van meer dan 50 huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (sociale huurwoningen)
  • de huurprijs niet hoger is dan de liberalistatiegrens;
  • deze verhuurderheffing moet betalen;
  • deze de woningen energetisch verbetert met ten minste 3 stappen in de Energie-Index;
  • de woningen allemaal een Energie-Index krijgen van ten hoogste 1,40, energieprestatie-indicator B of hoger;
  • een minimale investering per woning wordt gedaan, afhankelijk van het aantal Energie-Index-stappen;
  • deze  zorgt dat de renovatiewerkzaamheden binnen 3 jaar na aanmelding zijn afgerond.

RVO.nl verwacht het eerste kwartaal veel meldingen. RVO.nl behandelt Alle meldingen voor een voorgenomen investering die tijdens de openstelling van de regeling binnen komen.
Bij overschrijding van het beschikbare budget kan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten om, vanaf de eerste dag van elk kwartaal, de regeling te sluiten. De eerste mogelijkheid hiervoor is 1 april 2019. RVO.nl actualiseert regelmatig de budgetuitputting.

 

Bron: RVO