Scholing & Ontwikkeling

SubVice adviseert haar relaties vanuit een heel breed perspectief. Maar waar kun je nu allemaal subsidies voor krijgen?

Ondanks dat de overheid vele subsidieregelingen heeft afgeschaft blijft het kabinet ondernemers ondersteunen met zowel subsidies, fiscale instrumenten als kredieten. Deze instrumenten kunnen worden ingezet voor verschillende thema’s waaronder innovatie; van het eerste idee (haalbaarheid), via onderzoek, ontwikkeling, commercialisatie, investering tot zelfs vervangingsinvesteringen.

De stimuleringsinstrumenten beperken zich niet alleen tot Research & Development (R&D), maar hebben ook betrekking op andere thema’s, zoals opleiding, samenwerking, energie en milieu.

Welke subsidies zijn voor u interessant?

Wij hebben gezorgd voor een kort overzicht van veel aangevraagde regelingen. Misschien komt u als ondernemer ook voor één van deze mogelijkheden in aanmerking. Onderstaand overzicht omvat dus niet alle regelingen. Wilt u meteen weten van welke subsidiemogelijkheden u gebruik kunt maken? Doe dan gratis de online subsidiescan.

WBSO 2018: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk
De WBSO ondersteunt ondernemers bij technische ontwikkelingsprojecten via een extra aftrekpost op de loonbelasting of via een verhoging van de zelfstandigenaftrek.
Meer informatie…

MIT 2018: MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren
De MIT 2018 ondersteunt MKB ondernemers bij innovatieprojecten via verschillende subsidie instrumenten.
Meer informatie…

OP OOST 2018: 
De OP OOST 2018 ondersteunt MKB ondernemers in Overijssel en Gelderland bij industrieel onderzoek- en ontwikkelingsprojecten via verschillende subsidie instrumenten.
Meer informatie…

DEI 2018: Demonstratie Energie-Innovaties
De DEI 2016 subsidieert demonstratieprojecten waarbij een eerste toepassing van een nieuwe energietechnologie, functie, aanpak of systeem gedemonstreerd wordt.
Meer informatie…

Innovatiebox 2018
Op grond van de Innovatiebox kan een lager belastingtarief (vennootschapsbelasting) worden verkregen op winsten uit WBSO-projecten en octrooien.
Meer informatie…

Innovatiefonds MKB+
Het Innovatiefonds MKB+ omvat de financieringsinstrumenten die beschikbaar zijn voor innovatie en financiert snel groeiende innovatieve ondernemingen, wanneer de risico’s van het ontwikkelingsproject dermate hoog zijn dat financiële instellingen geen krediet verstrekken.
Meer informatie…

Innovatie Prestatie Contracten (IPC)
Het IPC programma biedt subsidie op loon- en externe kosten voor het uitvoeren meerjarige innovatieplannen, waarbij samenwerking en kennisoverdracht een belangrijke rol spelen.
Meer informatie…

Horzion 2020
Iedere organisatie die actief is in technologische ontwikkeling, onderzoek en innovatie in internationaal verband kan deelnemen aan het Horizon 2020 programma. Het MKB kan hierbij gebruik maken van het SME Instrument.
Meer informatie…

Eurostars
Internationale consortia bestaande uit meerdere MKB bedrijven kunnen vanuit het Eurostars programma subsidie krijgen voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten.
Meer informatie…

EIA 2018: Energie-investeringsaftrek
De EIA regeling biedt ondernemers een belastingvoordeel wanneer zij investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.
Meer informatie…

MIA 2016: milieu-investeringsaftrek en VAMIL: willekeurige afschrijving milieu-investeringen
Via de MIA zijn een deel van de investeringskosten in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aftrekbaar van de fiscale winst.
Meer informatie…

Praktijkleren 2018
De subsidieregeling Praktijkleren biedt u als werkgever een tegemoetkoming in de loon- en begeleidingskosten voor het verzorgen van een praktijk- en/of werkleerplaats.
Meer informatie…

Jonge Landbouwers 2018
met behulp van de subsidieregeling Jonge Landbouwers kunnen landbouwers jonger dan 40 jaar subsidie verkrijgen voor fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische onderneming.
Meer informatie…

Archief