SDE+ wordt vanaf 2020 verbreed

Het kabinet heeft definitief besloten om de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie Plus (SDE+) te verbreden per 2020. Dit betekent dat technieken dan niet meer met elkaar om subsidiegeld concurreren op basis van groen opgewekte kilowatturen, maar op basis van vermeden CO2-uitstoot. De nieuwe regeling krijgt de naam SDE++.

De technieken die kunnen profiteren van de verbreding, die in het regeerakkoord al werd aangekondigd, zijn nog niet bekend. De verbreding is bedoeld om in 2030 te komen tot een CO2-uitstootreductie van 49% ten opzichte van 1990.

“In samenspraak met marktpartijen wordt de SDE++ nu verder uitgewerkt”, laat minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) in een begeleidend schrijven weten. Een Kamerbrief met meer informatie wordt deze vrijdagmiddag in het vooruitzicht gesteld, maar is op het moment van schrijven van dit artikel nog niet gepubliceerd.

Begin 2019 zal het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor diverse technieken berekeningen over subsidiebedragen publiceren, die Wiebes vervolgens ter consultatie aan de markt wil voorleggen. In het najaar zou dan het definitieve voorstel voor de SDE++ naar de Tweede Kamer gestuurd kunnen worden, waarna het op 1 januari 2020 in werking treedt.

Welke technieken in aanmerking komen, blijft dus nog onduidelijk. “Technieken die kosteneffectief CO2 reduceren” komen als eerste in aanmerking voor subsidie, stelt Wiebes. Meer is momenteel niet duidelijk, ook de aanstaande Kamerbrief zou volgens een woordvoerder geen opsomming bevatten van technieken die in aanmerking komen. De vraag of kernenergie kan rekenen op SDE++-subsidie blijft dus nog even onbeantwoord.

Dat Wiebes in elk geval CO2-afvang en -opslag (CCS) onder de verbreding wil scharen, is geen geheim. In december 2017 voerde hij subsidiëring van CCS aan als reden de SDE+-systematiek op de schop te nemen. “Daarom, en alleen daarom, zou een verbreding van de SDE nuttig kunnen zijn”, zei de minister toen.

Wiebes verdedigde verbreding in de Tweede Kamer “omdat we dan voor hetzelfde geld meer klimaat inkopen”. Niet alle partijen juichen die verbreding toe. Bijvoorbeeld GroenLinks is bang dat subsidiëring van CCS koren op de molen is van vervuilende bedrijven. Maar Wiebes ziet dat anders: het is geen koren op de molen van al dan niet vervuilende bedrijven, maar van het klimaat. Verbreding leidt ertoe dat de belastingbetalende Nederlander meer klimaatwaar voor zijn geld krijgt, aldus Wiebes. “En dat willen we.”

De belasting waaruit de SDE++ straks betaald wordt, blijft net als nu de Opslag Duurzame Energie (ODE) op de energierekening van consumenten en bedrijven. De wet die deze ODE mogelijk maakt moet wel aangepast worden om de verbreding te kunnen financieren. Bij die aanpassing wordt ook gekeken “naar de lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven”, staat in de aankondiging van deze vrijdag. Die lastenverdeling is nu gelijk, maar er bestaat politieke druk om bedrijven meer te laten betalen ten gunste van huishoudens.

Bron: Energia