Subsidieregeling SDE++ in 2020 één keer open?

Minister Wiebes overweegt de subsidieregeling SDE++ in 2020 maar één keer open te zetten voor aanvragen. De laatste jaren kende de subsidie twee rondes, in het voor- en najaar. Omdat het budget dat beschikbaar komt zal dalen, vindt Wiebes één ronde in de zomer van 2020 geschikter.

In 2020 wordt de SDE+ anders ingericht en wordt vanaf dan SDE++ genoemd. De verandering is groter dan de naamswijziging doet vermoeden: in 2020 wordt de subsidie niet meer verleend op basis van hernieuwbare energie-opwek, maar op basis van vermeden CO2-uitstoot. Dit maakt het mogelijk om ook voor CO2-afvang subsidie aan te vragen. Omdat de overheid haar financiële middelen voor klimaatbeleid moet spreiden over nieuwe afspraken uit het Klimaatakkoord zal het budget van de SDE++ dalen, zo stelt minister Wiebes. “Daarom wordt overwogen om de SDE++ maar één keer per jaar open te stellen, vermoedelijk rond de zomer”, aldus Wiebes.
Ook wil de minister dat de subsidie wordt toegezegd aan de meest kansrijke projecten. Hij zoekt nog naar mogelijkheden om de regels zo aan te passen dat aanvragers met de meeste kans van slagen als eerste subsidie krijgen. Hoe hoog het budget in 2020 wordt is nog niet bekend, wel geeft de minister aan dat het gebaseerd wordt op inkomsten uit de de belasting Opslag Duurzame Energie (ODE), zoals afgesproken in het regeerakkoord (dus niet uit het onlangs gesloten Klimaatakoord).

Najaarsronde 2019
In de brief wordt ook ingegaan op de SDE+ najaarsronde van dit jaar, die opengesteld wordt van 29 oktober tot en met 14 november. Wiebes stelt de maximale basisbedragen voor alle zon-PV categorieën naar beneden bij. De kostprijs voor zon-PV daalt en dus acht de minister een lager basisbedrag reëel (zie afbeelding). De basisbedragen voor andere soorten energie-opwek blijven gelijk.
Ook wil de minister dat elektriciteitsproducenten voor het verkrijgen van de SDE+-subsidie een document van de netbeheerder overleggen, waaruit blijkt dat er capaciteit beschikbaar is op de locatie waar de productie-installatie moet komen. Er zijn de afgelopen jaren zoveel zonneparken geïnstalleerd dat de ruimte op het elektriciteitsnet krap wordt. Met deze maatregel wil minister Wiebes congestie op het elektriciteitsnet tegengaan, en tegelijkertijd de last verlichten van netbeheerders die wettelijk verplicht zijn iedereen aan te sluiten ongeacht de aanwezigheid van deze capaciteit. Energieproducenten zien deze verplichting niet zitten, lieten zij eerder al weten. De Tweede Kamer moet nog instemmen.

Bron: Energia