Uitbreiding DEI+

In de DEI+ is het subthema Recycling & Hergebruik van Afval vervangen door het nieuwe subthema Circulaire Economie. Vanaf 1 augustus 2019 kan er voor demonstratieprojecten rond dit thema subsidie worden aangevraagd. Met name mkb-bedrijven met projecten op het gebied van kunststof- en textielrecycling worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Voor dit thema wordt € 44 miljoen extra budget beschikbaar gesteld.

Verder is het nu mogelijk om voor meerjarige projecten over Flexibilisering van het elektriciteitssysteem en Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind subsidie aan te vragen.

Ook is er extra geld beschikbaar voor Energie en industrie: joint industry projects en ERA-NET energieprojecten.