Vroegefasefinanciering (VFF)

Hebt u een innovatief idee voor de ontwikkeling van een product of proces, maar is de ontwikkelingsfase nog een stap te ver? Dan is de VVF regeling mogelijk interessant voor u om in de startfase te komen!

De VVF omvat een lening waarmee starters en mkb-ondernemingen kunnen onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat een idee van de planfase in de startfase komt. Hierbij worden commerciële concepten gecreëerd en geverifieerd, geschikte markten geïdentificeerd en de juiste licenties (IP’s) ontwikkeld. Dit traject bevindt zich net na het aantonen van de principiële haalbaarheid (proof of principle) en voor het ontwikkelingstraject. Daarom valt het ontwikkelen van een commercieel of verkoopbaar prototype niet onder vroegefasefinanciering (VFF). VFF bevindt zich in het instrumentarium na de Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) en voor het Innovatiekrediet.
De lening en de hierop berekende rente moeten worden terugbetaald.

Voor wie?
Zowel starters als gevestigde bedrijven kunnen gebruik maken van de regeling. VFF richt zich concreet op 3 doelgroepen:

  • mkb-ondernemers (klein en middelgroot)
  • innovatieve starters (≤ 5 jaar)
  • academische innovatieve starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een academisch ziekenhuis)

De lening
De hoogte van de lening bedraagt:

  • 35% van de projectkosten voor een middelgrote onderneming;
  • 45% van de projectkosten voor een kleine onderneming;
  • 100% voor een innovatieve starter.

De minimale lening bedraagt € 50.000 en de maximale hoogte varieert van € 122.500 voor Middelgrote bedrijven tot € 350.000 voor innovatieve starters.

Voorwaarden
Belangrijke voorwaarden om van de VVF gebruik te kunnen maken zijn:

  • Activiteiten zijn gericht op experimentele ontwikkeling;
  • Er is een intentieverklaring van een investeerder die het vervolg van het traject wil financieren op basis van de validatie van voorwaardelijk gestelde eisen. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag als het leenbedrag vanuit de VVF;
  • Uit het Businessplan blijkt dat de onderneming substantieel gaat groeien.


Rol SubVice
SubVice heeft veel ervaringen met kredietregelingen en kunnen deze mogelijkheden uitvoerig met u bespreken om te beoordelen of deze faciliteit aansluit bij u en uw project. De aanvraagprocedure is hetzelfde als bij een subsidieaanvraag. Met onze kennis en ervaring kunnen wij u het gehele aanvraagtraject uit handen nemen, zodat u zich volledig kunt richten op de uitvoering van het project. Naast het aanvragen zien wij er ook op toe dat u voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de VVF regeling of een vrijblijvende adviesafspraak inplannen? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.