EIA 2016: Energie-Investeringsaftrek

Gaat u investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Dit is een fiscale regeling voor Nederlandse ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen. De subsidiabele investeringen staan vermeld op de Energielijst. Wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen die op deze lijst staan en voldoen aan de omschreven criteria dan kunt in aanmerking komen voor een financieel voordeel.

Financieel voordeel
EIAVia de EIA mag u in 2018 54,5% van de investeringskosten ten laste brengen van de fiscale winst. Hierover hoeft u dus geen vennootschaps- of inkomstenbelasting af te dragen. Het netto voordeel bedraagt gemiddeld tussen de 10,9% – 13,6% voor Vpb-plichtigen en gemiddeld tussen de 22,9% en 28,3% voor IB-plichtigen.

Voorwaarden
Om van de EIA te kunnen profiteren moet aan drie voorwaarden worden voldaan.

 • U bent als ondernemer in Nederland belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting en drijft voor eigen rekening een onderneming.
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst.
 • De melding moet binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting zijn ingediend.

Subsidiabele bedrijfsmiddelen (lijst niet limitatief!)

 • Isolatie;
 • Besparingssysteem voor verlichting of klimaat (bewegingsmelders, veegpulsen etc);
 • Energie efficiënt verlichtingssysteem;
 • LED-verlichting;
 • Koude- of warmteterugwinningssysteem;
 • Warmtepomp;
 • Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem;
 • Energieopslag
 • Power-2-Heat
 • Power-2-Gas
 • Warmtekrachtinstallaties;
 • HR-electromotoren;
 • Energiezuinige koelwagens;
 • Generiek: investeringen waarmee een energiebesparing wordt gerealiseerd van minimaal 0,2 m³ aardgas per jaar per geïnvesteerde Euro.

Bij renovatie en nieuwbouwprojecten is de Milieu investeringsaftrek ook een interessante subsidiemogelijkheid.
Klik hier voor informatie over de MIA.

Rol SubVice
Wilt u meer weten over de EIA of wilt u laten beoordelen of deze fiscaliteit voor u interessant is dan kunt u contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen.
Heeft u de lijst al bekeken en staat het bedrijfsmiddel waarin u investeert niet op de lijst dan zou u alsnog van de regeling gebruik kunnen maken. De adviseurs van SubVice kunnen u voorrekenen of het bedrijfsmiddel voor de EIA kan worden opgevoerd en u de aanvraagprocedure uit handen nemen.

Sinds 1 januari 2012 moeten de aanvragen elektronisch worden ingediend met behulp van e-herkenning. Bent u niet in bezit van dit digitale certificaat? Geen probleem! Wanneer u onderstaand formulier invult zal een van onze adviseurs contact met u opnemen en zullen wij de aanvraag voor u verzorgen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de EIA Of wilt u weten of uw investering in aanmerking komt voor deze regeling? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.