Innovatie

Binnen het thema (technische) innovatie zijn er vele subsidiemogelijkheden voor ondernemers. Van welke subsidieregelingen daadwerkelijk gebruik gemaakt kan worden is projectafhankelijk.

De subsidie-instrumenten kunnen worden ingezet voor verschillende fases; van het eerste idee (haalbaarheid), via onderzoek, ontwikkeling, commercialisatie, investering tot zelfs vervangingsinvesteringen.

Welke subsidies zijn voor u interessant?

library-banner1

Wij hebben gezorgd voor een kort overzicht van veel aangevraagde regelingen. Misschien komt u als ondernemer ook voor één van deze mogelijkheden in aanmerking. Onderstaand overzicht omvat dus niet alle Innovatieregelingen. Wilt u meteen weten van welke subsidiemogelijkheden u gebruik kunt maken? Doe dan gratis de online subsidiescan.

WBSO 2018: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk
De WBSO ondersteunt ondernemers bij technische ontwikkelingsprojecten via een extra aftrekpost op de loonbelasting of via een verhoging van de zelfstandigenaftrek.
Meer informatie…

MIT 2018: MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren
De MIT 2018 ondersteunt MKB ondernemers bij innovatieprojecten via verschillende subsidie instrumenten.
Meer informatie…

OP OOST 2018: 
De OP OOST 2018 ondersteunt MKB ondernemers in Overijssel en Gelderland bij industrieel onderzoek- en ontwikkelingsprojecten via verschillende subsidie instrumenten.
Meer informatie…

Innovatiebox 2018
Op grond van de Innovatiebox kan een lager belastingtarief (vennootschapsbelasting) worden verkregen op winsten uit WBSO-projecten en octrooien.
Meer informatie…

SIDN
Innovatieve internetprojecten kunnen vanuit het SIDN fonds subsidie ontvangen voor de ontwikkeling het ICT project.
Meer informatie…

Innovatie Prestatie Contracten (IPC)
Het IPC programma biedt subsidie op loon- en externe kosten voor het uitvoeren meerjarige innovatieplannen, waarbij samenwerking en kennisoverdracht een belangrijke rol spelen.
Meer informatie…

Innovatiefonds MKB+
Het Innovatiefonds MKB+ omvat de financieringsinstrumenten die beschikbaar zijn voor innovatie en financiert snel groeiende innovatieve ondernemingen, wanneer de risico’s van het ontwikkelingsproject dermate hoog zijn dat financiële instellingen geen krediet verstrekken.
Meer informatie…

Vroegefasefinanciering (VVF)
De VVF is een kredietfaciliteit voor ondernemers die een innovatief idee hebben, maar nog niet in de ontwikkelingsfase zijn gekomen. Voor de verdere uitwerking van dit idee kunnen deze ondernemers een krediet krijgen.
Meer informatie…