Nieuws

Uitbreiding DEI+

In de DEI+ is het subthema Recycling & Hergebruik van Afval vervangen door het nieuwe subthema Circulaire Economie. Vanaf 1 augustus 2019 kan er voor demonstratieprojecten rond dit thema subsidie worden aangevraagd. Met name mkb-bedrijven met projecten op het gebied van kunststof- en textielrecycling worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Voor dit thema wordt […]

Read More

Subsidieregeling SDE++ in 2020 één keer open?

Minister Wiebes overweegt de subsidieregeling SDE++ in 2020 maar één keer open te zetten voor aanvragen. De laatste jaren kende de subsidie twee rondes, in het voor- en najaar. Omdat het budget dat beschikbaar komt zal dalen, vindt Wiebes één ronde in de zomer van 2020 geschikter. In 2020 wordt de SDE+ anders ingericht en […]

Read More

€ 80 miljoen extra voor circulaire economie

Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave. De beschikbare middelen […]

Read More

€ 28 miljoen Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie

Nieuwe subsidie voor ondernemers: Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie. De subsidie is 30%-70% van de kosten en maximaal €3 miljoen en kan vanaf 1 augustus worden aangevraagd. Doel van de regeling is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies […]

Read More

Subsidie van 1.000 tot 2.000 euro voor bijscholing

Het kabinet introduceert een persoonlijk ontwikkelbudget voor extra scholing waar alle Nederlanders aanspraak op kunnen maken. Hiermee kunnen honderdduizend tot tweehonderdduizend mensen een budget van 1.000 tot 2.000 euro ontvangen om zich bij te laten scholen. Dit melden het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Onderwijs maandag. In totaal is er 200 miljoen […]

Read More

Openstelling Nationale Sportinnovator Prijs

Sportinnovator verleent subsidies aan Sportinnovator-centra en via de Nationale Sportinnovator Prijs. In de periode 2015-2018 heeft Sportinnovator verschillende subsidierondes uitgevoerd om innovatieprojecten in de sport aan te jagen. De Nationale Sportinnovator Prijs wordt toegekend aan innovatieve producten of diensten op het gebied van (top)sport en bewegen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan innovaties die leiden […]

Read More

Rekenkamer uit kritiek op aanpak fraude met EU-subsidies

De EU-landen doen nog altijd te weinig om fraude met Europese subsidies aan te pakken. Het ontmoedigen en opsporen van fraude schiet vooral tekort bij de relatief arme lidstaten die geld krijgen voor regionale en maatschappelijke ontwikkeling. Dat oordeelt de Europese Rekenkamer in een rapport na bezoeken aan Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Griekenland, Letland, Roemenië en […]

Read More

Energiebesparingsplicht

Om de klimaatdoelstellingen te behalen heeft de overheid in 2008 een energieverplichting opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Artikel 2.15 verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend. Deze verplichting geldt voor instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas verbruiken. In enkele situaties geldt een […]

Read More

Kabinet verlengt salderingsregeling zonnepanelen met drie jaar

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt door het kabinet met drie jaar verlengd. Dit betekent dat eigenaren van zonnepanelen nog tot en met 2023 de stroom die ze zelf opwekken en terugleveren aan het elektriciteitsnet volledig mogen aftrekken van hun eigen energieverbruik. Over dat deel is dan geen energiebelasting verschuldigd. In het regeerakkoord was nog bepaald […]

Read More

35 miljoen voor innovaties in Overijssel en Gelderland

Het Europese Operationeel Programma Oost van de provincies Gelderland en Overijssel geeft in totaal 17 miljoen euro uit aan projecten die bijdragen aan ‘Slimme CO2-reductie’.  Voor innovaties in de sectoren Agrofood, Health en High Tech Systems & Materials (HTSM) komt 18 miljoen vrij. De bedragen worden vanaf 16 mei  in de regionale economie gepompt door OP Oost, […]

Read More