Nieuws

DEI-subsidie breidt uit en zet in op CO₂-reductie

De subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) verandert in 2019 ingrijpend. De voorwaarde CO2-reductie wordt belangrijker en komen er nieuwe thema's bij. De regeling gaat naar verwachting in februari 2019 open. De DEI was voorheen bedoeld als etalage van energie-innovaties. Nederlandse bedrijven demonstreerden hun technologieën met export als oogmerk. Vanaf 2019 verschuift het accent naar de doelen […]

0 Read More

SDE+ wordt vanaf 2020 verbreed

Het kabinet heeft definitief besloten om de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie Plus (SDE+) te verbreden per 2020. Dit betekent dat technieken dan niet meer met elkaar om subsidiegeld concurreren op basis van groen opgewekte kilowatturen, maar op basis van vermeden CO2-uitstoot. De nieuwe regeling krijgt de naam SDE++. De technieken die kunnen profiteren van de verbreding, […]

0 Read More

Subsidieregeling praktijkleren gehandhaafd tot 2023

De Tweede Kamer heeft gisteren, bij de begrotingsbehandeling van OCW, een motie aangenomen van de VVD dat de regeling Praktijkleren tot 2023 gehandhaafd blijft. Eerder werd al een voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling voor 2019 afgewend. Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. In aanmerking […]

0 Read More

Bedrijven laten miljarden aan duurzaamheidssubsidies liggen

Nederlandse bedrijven laten mogelijk opnieuw miljarden aan subsidiegeld liggen dat voor groene energie beschikbaar is. De 6 miljard euro die voor het tweede halfjaar van 2018 klaarligt voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie, wordt waarschijnlijk niet volledig aangesproken. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) op basis van eigen onderzoek naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+), […]

0 Read More

Miljoenennota 2019: De veranderingen in het subsidielandschap

Op maandag 18 september is de miljoenennota 2019 gepresenteerd. Het kabinet heeft hierin tevens de subsidiebudgetten voor de 2019 en de wijzigingen met betrekking tot enkele veel gebruikte subsidieregelingen bekend gemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen: Energie-Investeringsaftrek 2019 In lijn met de aanbevelingen in het rapport beperkt het kabinet het huidige aftrekpercentage van 54,5% […]

0 Read More

Extra aanvraagperiode van de subsidieregeling “Tel mee met Taal”

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling "Tel mee met Taal" voor de aanpak van laaggeletterdheid. Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie krijgen voor de […]

0 Read More

Subsidie voor duurzame energiemaatregelen bij zorginstellingen

Investeert uw organisatie in het verduurzamen van de gebouwen en bedrijfsvoering? Tot 1 september kunnen zorginstellingen (die niet onder de wetgeving voor inkomsten,- vennootschapsbelasting vallen)  subsidie aanvragen voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen. Hieronder wordt verstaan: Energiezuinige LED-verlichting; Ventilatie en verwarming met warmteterugwinning of warmtepomp; Verwarming van water met een warmtepompboiler en het terugwinnen van warmte […]

0 Read More

Inschrijfronde gratis wifi voor EU-gemeentes ongeldig door technische fout

De inschrijfronde waarmee gemeentes in de Europese Unie zich konden aanmelden voor gesubsidieerde wifi-hotspots, is ongeldig verklaard vanwege een technische fout. Dat valt te lezen op de website van het project, WiFi4EU genaamd. De Europese Unie wil als onderdeel van WiFi4EU de komende jaren gratis wifi verstrekken aan duizenden Europese gemeentes op openbare plekken. Via de eerste inschrijfronde, die plaatsvond […]

0 Read More

Najaarsronde SDE+ in oktober open

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de kamer geïnformeerd over de nieuwe openstelling van de SDE+ regeling. De SDE+ wordt van 2 oktober tot en met 8 november opengesteld voor het indienen van subsidieaanvragen. Het budget voor deze ronde is wederom € 6 miljard. De najaarsronde 2018 wordt ten opzichte van de voorjaarsronde […]

0 Read More

MKB Actieplan: 200 miljoen euro voor het MKB

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingestemd met het MKB-Actieplan. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een ‘MKB-tour’ door Nederland en sprak met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt […]

0 Read More

Overijssel en Gelderland zijn op zoek naar duurzame innovaties

Energiezuinig werken en wonen, duurzaam vervoer, circulaire productie, vermindering van CO2-uitstoot in landbouw en veeteelt; in Gelderland en Overijssel wordt hard gewerkt om klimaatverandering tegen te gaan. Maar misschien zijn er nog slimmere en effectievere ideeën voor CO2-reductie die, door ontbrekende kennis of financiën, niet tot uitvoering komen. De  EFRO-subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten kan hier […]

0 Read More

Terugleversubsidie gaat salderingsregeling vervangen

Huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken, krijgen vanaf 2020 te maken met een nieuwe subsidieregeling. Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie. In de huidige salderingsregeling word energie één-op-één afgerekend. de hoeveelheid energie die een huishuiden jaarlijks opwekt wordt verrekend met men jaarlijks […]

0 Read More

Nieuwe MIT subsidie R&D samenwerkingstrajecten vanaf 2 juli open voor aanvragen

Wilt u samen met één of meer andere MKB-ondernemingen een Research & Development-project uitvoeren? Dan kunt u vanaf 2 juli 2018 subsidie aanvragen. Subsidie kan worden aangevraagd voor een R&D samenwerkingsproject waarin twee of meer mkb-ondernemingen. De ondernemingen dienen gezamenlijk een experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling uit te voeren gericht op […]

0 Read More

Miljoenen voor verbeteren van leefbaarheid in de regio

Voor het verbeteren van de leefbaarheid in Oost-Nederland stelt het kabinet zo’n 50 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties kunnen tot 1 september 2018 plannen indienen om voor het geld in aanmerking te komen. Voorstellen die aan de randvoorwaarden van het afwegingskader voldoen, komen in aanmerking om - in samenwerking - uitgewerkt te […]

0 Read More

Gemeente Montferland heeft nog steeds subsidiebudget voor innovatie- en duurzaamheidsinitiatieven bedrijfsleven

Onlangs heeft Hoveniersbedrijf Gouden Handen uit Azewijn als eerste gebruik gemaakt van het Innovatiefonds Montferland. Met de toegezegde subsidie van € 13.000 kan de organisatie een vernieuwingsslag maken door klanten tuinontwerpen in 3D te laten ervaren en een deel van het materieel te vervangen door elektrisch gereedschap die worden opgeladen met hernieuwbare zonne-energie. Vooralsnog zit […]

0 Read More