Nieuws

Groningen: Nieuw subsidieprogramma voor midden- en kleinbedrijven van start

Groninger midden- en kleinbedrijven (mkb) die aan de slag willen met vernieuwende en duurzame projecten kunnen weer subsidie aanvragen. De provincie Groningen stelt in totaal 1,6 miljoen euro beschikbaar. Het subsidieprogramma is een vervolg op eerdere succesvolle programma's 'Innovatief en Duurzaam MKB Groningen' uit 2013 en 2015. Duurzaamheid Het programma richt zich op alle Groningse […]

Read More

€ 10.000 subsidie voor aanleg groen schoolplein

Voor scholen die hun schoolpleinen willen ‘vergroenen’ is vanaf nu een miljoen euro beschikbaar. Honderd scholen in Overijssel kunnen elk aanspraak maken op 10.000 euro. Het geld wordt beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel. Die heeft, samen met partners in het programma Natuur voor Elkaar, als doel dat alle schoolpleinen in de provincie in 2025 […]

Read More

Veel subsidie elektrisch rijden gaat naar dure auto’s

De 700 miljoen euro belastingkorting die de overheid in 2018 heeft verstrekt aan kopers van elektrische auto's zijn grotendeels bij vermogende automobilisten terechtgekomen, meldt de Volkskrant. De run op de dure elektrische auto's leidt tot een begrotingstegenvaller van honderden miljoenen euro's. Bijna de helft van de ruim 25.000 volledig elektrische auto's die vorig jaar in […]

Read More

Salderingsregeling blijft een jaar langer van kracht

Huishoudens en kleine bedrijven die zelf met zonnepanelen duurzame energie opwekken, kunnen ook volgend jaar nog profiteren van de huidige salderingsregeling. Een nieuwe, versoberde regeling die het kabinet in 2020 wilde laten ingaan, blijkt in de praktijk nog niet uitvoerbaar. Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer. De  salderingsregeling […]

Read More

RVV Verduurzaming voor verhuurders open vanaf 1 februari 2019

Op 1 februari 2019 opent de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV Verduurzaming). Met deze regeling kunnen verhuurders investeren in het verduurzamen van huurwoningen. De RVV Verduurzaming is geen subsidie maar een fiscale regeling. Verhuurders komen in aanmerking voor de RVV Verduurzaming wanneer: deze in bezit is van meer dan 50 huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens […]

Read More

DEI-subsidie breidt uit en zet in op CO₂-reductie

De subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) verandert in 2019 ingrijpend. De voorwaarde CO2-reductie wordt belangrijker en komen er nieuwe thema's bij. De regeling gaat naar verwachting in februari 2019 open. De DEI was voorheen bedoeld als etalage van energie-innovaties. Nederlandse bedrijven demonstreerden hun technologieën met export als oogmerk. Vanaf 2019 verschuift het accent naar de doelen […]

Read More

SDE+ wordt vanaf 2020 verbreed

Het kabinet heeft definitief besloten om de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie Plus (SDE+) te verbreden per 2020. Dit betekent dat technieken dan niet meer met elkaar om subsidiegeld concurreren op basis van groen opgewekte kilowatturen, maar op basis van vermeden CO2-uitstoot. De nieuwe regeling krijgt de naam SDE++. De technieken die kunnen profiteren van de verbreding, […]

Read More

Subsidieregeling praktijkleren gehandhaafd tot 2023

De Tweede Kamer heeft gisteren, bij de begrotingsbehandeling van OCW, een motie aangenomen van de VVD dat de regeling Praktijkleren tot 2023 gehandhaafd blijft. Eerder werd al een voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling voor 2019 afgewend. Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. In aanmerking […]

Read More

Bedrijven laten miljarden aan duurzaamheidssubsidies liggen

Nederlandse bedrijven laten mogelijk opnieuw miljarden aan subsidiegeld liggen dat voor groene energie beschikbaar is. De 6 miljard euro die voor het tweede halfjaar van 2018 klaarligt voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie, wordt waarschijnlijk niet volledig aangesproken. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) op basis van eigen onderzoek naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+), […]

Read More

Miljoenennota 2019: De veranderingen in het subsidielandschap

Op maandag 18 september is de miljoenennota 2019 gepresenteerd. Het kabinet heeft hierin tevens de subsidiebudgetten voor de 2019 en de wijzigingen met betrekking tot enkele veel gebruikte subsidieregelingen bekend gemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen: Energie-Investeringsaftrek 2019 In lijn met de aanbevelingen in het rapport beperkt het kabinet het huidige aftrekpercentage van 54,5% […]

Read More

Extra aanvraagperiode van de subsidieregeling “Tel mee met Taal”

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling "Tel mee met Taal" voor de aanpak van laaggeletterdheid. Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie krijgen voor de […]

Read More

Subsidie voor duurzame energiemaatregelen bij zorginstellingen

Investeert uw organisatie in het verduurzamen van de gebouwen en bedrijfsvoering? Tot 1 september kunnen zorginstellingen (die niet onder de wetgeving voor inkomsten,- vennootschapsbelasting vallen)  subsidie aanvragen voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen. Hieronder wordt verstaan: Energiezuinige LED-verlichting; Ventilatie en verwarming met warmteterugwinning of warmtepomp; Verwarming van water met een warmtepompboiler en het terugwinnen van warmte […]

Read More

Inschrijfronde gratis wifi voor EU-gemeentes ongeldig door technische fout

De inschrijfronde waarmee gemeentes in de Europese Unie zich konden aanmelden voor gesubsidieerde wifi-hotspots, is ongeldig verklaard vanwege een technische fout. Dat valt te lezen op de website van het project, WiFi4EU genaamd. De Europese Unie wil als onderdeel van WiFi4EU de komende jaren gratis wifi verstrekken aan duizenden Europese gemeentes op openbare plekken. Via de eerste inschrijfronde, die plaatsvond […]

Read More