Praktijkleren

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.

De regeling vervangt met ingang van 1 januari 2014 de Afdrachtvermindering onderwijs.

Voor wie?
PraktijklerenIn aanmerking voor subsidie komen bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen. Voor mbo en vmbo leerplaatsen geldt dat de werkgever een erkend leerbedrijf moet zijn. Deze werkgevers komen voor de begeleiding van de volgende groepen voor subsidie in aanmerking:

  • deelnemers aan een mbo-opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft;
  • studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor duaal- als deeltijd-hbo;
  • leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo;
  • promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO: over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon;
  • werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op grondslag van een overeenkomst tussen dat bedrijf en een universiteit, die de werknemer begeleidt. Ook voor technologisch ontwerpers in opleiding die bij het tweede deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon doen, kan laatstgenoemde subsidie ontvangen.

Subsidie
De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een deelnemer of student of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Die begeleidingskosten kunnen onder andere bestaan uit materiaalkosten, kosten van in te zetten werknemers van het bedrijf voor de begeleiding van de deelnemer of student of kosten verbonden aan de inschakeling van intermediaire partijen om te kunnen beschikken over een deelnemer of student.

Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een maximum van € 2700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats.

Aanvragen
Jaarlijks kan tot en met 15 september (17.00 uur) na afloop van het studiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvragen moeten elektronisch worden ingediend via de website van het agentschap. Subsidie wordt op volgorde van binnenkomst verstrekt.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over Praktijkleren of wilt u weten welke opleidingstrajecten binnen uw bedrijf in aanmerking komen voor deze regeling? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.