MIA 2017: Milieu-Investeringsaftrek

Gaat u investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of leaset u nieuwe milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Dit is een fiscale regeling voor Nederlandse ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De subsidiabele investeringen staan vermeld op de Milieulijst. Wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen die op deze lijst staan en voldoen aan de omschreven criteria, dan kunt in aanmerking komen voor een financieel voordeel.

Financieel voordeel
MIA
Via MIA zijn 13,5, 27 of 36% van de investeringskosten op bepaalde bedrijfsmiddelen aftrekbaar van de fiscale winst. Dit is een extra belastingaftrek. Hierover hoeft de onderneming geen vennootschap- of inkomstenbelasting te betalen. Het netto voordeel varieert tussen de 3% – 18,7% afhankelijk van de investering en het voor de ondernemer geldende belastingtarief. Daarnaast kunt u gebruik maken van de VAMIL, waardoor u 75% van de investering willekeurig mag afschrijven. Gemiddeld resulteert dit in een extra netto voordeel van 3%.

Voorwaarden
Er kan van de MIA geprofiteerd worden als aan drie voorwaarden wordt voldaan.

 • U bent als ondernemer in Nederland belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting en drijft voor eigen rekening een onderneming.
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Milieulijst.
 • De melding moet binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting zijn ingediend.

Subsidiabele bedrijfsmiddelen (niet limitatief):

 • Renovatie of nieuw gebouw gecertificeerd volgens BREEAM (niveau ‘Oustanding’) of GPR Gebouw;
 • Renovatie of nieuw gebouw gecertificeerd volgens BREEAM (niveau ‘Excellent’) of GPR Gebouw;
 • Grijswater-recyclinginstallatie;
 • Voorziening voor gecontroleerde regenwateropslag op platte daken;
 • Rijsimulator;
 • Vrachtwagen of bus met hybride aandrijving;
 • Gekoelde dubbeldek trailer;
 • Geluidarme opbouw voor gekoelde bakwagen, trekker, oplegger, aanhanger of bestelwagen;
 • Systeem voor adaptieve cruise control voor vrachtverkeer;
 • Milieuvriendelijke landbouwtrekker;
 • Elektrisch/geluidarme vorkheftruck, mobiele kraan of autolaadkraan;
 • Water- en/of grondstofbesparende installaties;

Bij renovatie en nieuwbouwprojecten is de Energie Investeringsaftrek ook een interessante subsidiemogelijkheid. Klik hier voor informatie over de EIA.

Rol SubVice
Wilt u meer weten over de MIA of wilt u laten beoordelen of deze fiscaliteit voor u interessant is dan kunt u contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen.
Heeft u de lijst al bekeken en staat het bedrijfsmiddel waarin u investeert niet op de lijst dan zou u alsnog van de regeling gebruik kunnen maken. De adviseurs van SubVice kunnen u voorrekenen of het bedrijfsmiddel voor de EIA kan worden opgevoerd en u de aanvraagprocedure uit handen nemen.

Sinds 1 januari 2012 moeten de aanvragen elektronisch worden ingediend met behulp van e-herkenning. Bent u niet in bezit van dit digitale certificaat? Geen probleem! Wanneer u onderstaand formulier invult zal een van onze adviseurs contact met u opnemen en zullen wij de aanvraag voor u verzorgen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de MIA of wilt u weten of uw investering in aanmerking komt voor deze regeling? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.