Subsidies

SubVice adviseert haar relaties vanuit een heel breed perspectief. Maar waar kun je nu allemaal subsidies voor krijgen?

De overheid ondersteunt ondernemers met uiteenlopende subsidies, fiscale instrumenten en kredieten. Deze instrumenten kunnen worden ingezet voor verschillende thema’s en voor verschillende fases van het project; van het eerste idee (haalbaarheid), via onderzoek, ontwikkeling, commercialisatie, investering tot zelfs vervangingsinvesteringen.

Welke subsidies zijn voor u interessant?

De subsidiewereld is zeer complex en dynamisch. Of u gebruik kunt maken van één of enkele van de honderden regelingen hangt af van vele factoren. Voor een eerste indruk van uw subsidiekansen hebben wij gezorgd voor een kort overzicht van veel aangevraagde regelingen. Deze regelingen zijn onderverdeeld in een aantal thema’s zoals hieronder afgebeeld.

Misschien komt u als ondernemer ook voor één of meerdere van deze mogelijkheden in aanmerking. Wilt u snel weten van welke subsidiemogelijkheden u gebruik kunt maken? Doe dan gratis de online subsidiescan en wij inventariseren voor u alle actuele mogelijkheden op regionaal, landelijk en Europees niveau.