WBSO: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

Bent u voornemens een technisch product, proces of nieuwe ICT programmatuur te ontwikkelen? Dan is de WBSO subsidieregeling een goede basis-mogelijkheid om uw R&D kosten te verlagen!

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de kosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research and Development genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt. Zelfstandigen krijgen een vaste aftrek voor S&O.

Subsidiabele werkzaamheden
library-banner1
U wilt iets ontwikkelen en loopt hierbij tegen een technisch probleem aan. Hiervoor zoekt u naar een nieuwe technische oplossing waarvan u het werkingsprincipe wilt aantonen door middel van een prototype. Deze projecten komen in aanmerking voor WBSO subsidie. De ontwikkeling moet hierbij voor u als ondernemer nieuw en technisch uitdagend zijn. Maatstaf voor de technische nieuwheid vormt uw eigen technische kunnen en eigen technische kennis. De ontwikkeling hoeft dus niet technisch nieuw te zijn voor Nederland. Indien het voor u technisch nieuw is en er sprake is van een technisch nieuw werkingsprincipe waarbij onzekerheden of risico’s bestaan omtrent het bereiken van het resultaat, dan kunt u gebruik maken van de WBSO subsidie.

De volgende werkzaamheden komen  voor de WBSO in aanmerking:

  • Ontwikkeling van een technisch nieuw fysiek product, productieproces of technisch nieuwe ICT programmatuur;
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek;

Komt uw project in aanmerking voor de WBSO? Doe direct de Quickscan WBSO.

Zelf uw WBSO bedrag berekenen?

Financieel voordeel
De WBSO biedt een vermindering op de totaal af te dragen loonheffing. Gebruikmakend van de WBSO mag u in 2018 32% over de eerste € 350.000 aan S&O-kosten en 14% over het meerdere, in mindering brengen op de af te dragen loonheffing.
De S&O-kosten bestaan uit loonkosten en (overige)kosten/uitgaven. Voorheen werden (overige)kosten/uitgaven gesubsidieerd via de RDA en kon een deel hiervan op de fiscale winst in mindering worden gebracht. Vanaf 2016 is de oude RDA regeling komen te vervallen en worden kosten/uitgaven voor S&O werkzaamheden via de WBSO gesubsidieerd.

Bij het aanvragen van WBSO voor (overige)kosten en uitgaven voor het uitvoeren van een eigen S&O-project heeft u de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke (verwachte) bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze dient bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2018 gemaakt te worden en geldt voor het gehele kalenderjaar.

S&O-loonkosten:

  • Dit zijn het aantal uren dat u aan S&O-werk gaat besteden maal het S&O-uurloon.
  • Het S&O-uurloon wordt bepaald op basis van uw gemiddelde S&O-uurloon (indien u in 2016 ook WBSO subsidie kreeg) of een forfaitair tarief van € 29 per uur.
  • Als u geen S&O-kosten en uitgaven opvoert, dan wordt het S&O-uurloon verhoogd met € 10 voor de eerste 1.800 uur en € 4 voor het meerdere.

S&O-kosten en -uitgaven:

  • S&O-kosten zijn kosten die voor 100% toerekenbaar zijn aan uw S&O-project.
  • S&O-uitgaven zijn investeringen die u doet om S&O-werk mogelijk te maken. Deze mogen voor het deel dat kan worden toegerekend aan uw S&O werk, worden opgevoerd.

Voor zelfstandigen biedt de WBSO een aanvullende (S&O) zelfstandigenaftrek wanneer in een kalenderjaar tenminste 500 uren besteed worden aan S&O. De S&O aftrek bedraagt in 2019 € 12.775.

Extra financieel voordeel voor starters
De WBSO biedt extra ondersteuning aan starters. Ondernemingen die als starter worden aangemerkt, komen in aanmerking voor een S&O-afdrachtsvermindering van 40% in plaats van 32%. Zelfstandigen die als starter worden aangemerkt komen voor een extra aftrek in aanmerking. Deze verhoogde zelfstandigen bedraagt in 2019: € 6.391.

De WBSO is ook van belang voor gebruikmaking van de Innovatiebox. De WBSO beschikking vormt namelijk het toegangskaartje voor deze faciliteit. Wilt u gebruik maken van de innovatiebox dan moet u in bezit zijn van een WBSO beschikking of octrooi. Met behulp van de innovatiebox kunnen hoge fiscale voordelen verkregen worden. Maak daarom zeker gebruik van de WBSO subsidie om uw rechten voor toepassing van de innovatiebox veilig te stellen, ook al zijn de WBSO voordelen voor u beperkt of ziet u op tegen de administratieve lasten.

Rol SubVice
Wij hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van WBSO trajecten. SubVice kan daarom snel voor u bepalen of uw project in aanmerking komt en hoe u optimaal kunt profiteren van deze regeling.
Indien u besluit gebruik te maken van deze subsidieregeling dan zullen wij u het gehele subsidietraject uit handen nemen, zodat u zich volledig kunt richten op de uitvoering van het project.

Naast het aanvragen van de subsidie zien wij er ook op toe dat u voldoet aan de administratieve verplichtingen en ondersteunen u waar mogelijk. Wij ondersteunen u dan ook graag om een goede administratie op te zetten dat aansluit bij de werkmethodes binnen uw organisatie. SubVice proberen u zoveel mogelijk te ontlasten, zodat u zich volledig kunt richten op de innovatie én optimaal kunt profiteren van de subsidie.

Maakt u al gebruik van de WBSO?
Onze ervaring is dat veel aanvragers meer uit de WBSO subsidieregeling kunnen halen. Dat komt omdat niet altijd eenvoudig kan worden bepaald welke werkzaamheden subsidiabel zijn en daarnaast lang niet alle subsidiabele uren worden bijgehouden. Jaarlijks verhogen wij nog voor menig ondernemer de WBSO subsidieopbrengsten . Wilt u niet weten of uw WBSO-voordeel verhoogd kan worden?

Zelf (blijven) aanvragen, maar wel de wens om uw WBSO administratie periodiek te laten controleren?
Geen probleem! Hebt u ervaring in het schrijven van succesvolle aanvragen en profiteert u optimaal van de regeling? Dan moet u de WBSO aanvragen zeker zelf blijven schrijven! Wij kunnen u dan bijvoorbeeld adviseren/ondersteunen op administratief gebied. Door middel van periodieke controles kunnen onze adviseurs bepalen of u aan alle administratieve vereisten voldoet en of er nog steeds optimaal geprofiteerd wordt van de subsidieregeling. Zo niet, dan bespreken we dit met u en sturen waar nodig bij. Dat is de meerwaarde van SubVice.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de WBSO subsidieregeling of een vrijblijvende adviesafspraak inplannen? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.