Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Gaat u zakelijk of privé investeren in een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of een pelletkachel? Dan kunt u de investeringskosten verlagen met de subsidieregeling ISDE!

De overheid probeert met verschillende instrumenten  particulieren en bedrijven te stimuleren om te investeren in energiebesparing, duurzame energie en duurzame warmte. Doelstelling van de ISDE subsidieregeling is om huizen minder door gas en meer door duurzame warmte te verwarmen. Hierdoor kan energie worden bespaard en de CO2-uitstoot worden teruggedrongen.

Voor wie?
Zakelijke gebruikers waaronder: ondernemers, woningcorporaties, VVE’s, maatschappen, stichtingen, verenigingen en particulieren die op kleine schaal duurzame energie willen opwekken kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling.

Subsidiabele investeringen
Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende investeringen:

  • Zonneboiler systemen met een collector apertuuroppervlak tot 200 m2;
  • Lucht-water-,  grond-water-, water-water of een hybridewarmtepomp met een nominaalvermogen tot 70 kW;
  • Pelletkachel met een vermogenvan 5 tot 500 kW en minimaal warmterendement van 85% op nominaalvermogen
  • Biomassa gestookte ketel met een vermogen van 5 – 500 kW en minimaal warmterendement van 89% op nominaalvermogen

Subsidie
De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie.

  • Voor zonneboilers bedraagt de minimale subsidie € 500 per apparaat;
  • Voor warmtepompen bedraagt de subsidie tussen € 1.000 – € 2.500;
  • Voor een pelletkachel bedraagt de subsidie € 50 per kW vermogen, met een minimale subsidie van € 500
  • Voor een biomassaketel bedraagt de subsidie € 80 per kW vermogen, met een minimale subsidie van € 3.200.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft per categorie lijsten van apparaten opgesteld die in aanmerking komen voor subsidie. Hierin staat ook het subsidiebedrag per apparaat. Deze lijsten worden continue aangevuld met nieuwe merken en types. Wilt u weten welke apparaten in aanmerking komen en wat de subsidiebedragen zijn voor de betreffende investering? Neem dan contact op met SubVice.

Aanvragen
De ISDE is meerjarige regeling en is geopend vanaf 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt er een vast budget vastgesteld. In 2018 is er € 100 miljoen subsidie beschikbaar.

Particulieren vragen de subsidie aan binnen 3 maanden nadat zij het apparaat hebben aangeschaft, geïnstalleerd en betaald.
Zakelijke gebruikers dienen voorafgaand aan de opdrachtverstrekking de subsidie aan te vragen. Hiermee wordt de subsidie gereserveerd. Vervolgens dient men binnen 12 maanden na installatie en betaling een vaststellingsaanvraag in. Op basis van deze vaststelling wordt de subsidie uitbetaald.

Rol SubVice
SubVice heeft al veel ervaring met de ISDE subsidieregeling. Onze adviseurs kunnen u vertellen aan welke eisen de apparatuur moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Staat het apparaat waar u subsidie voor wilt aanvragen niet op de goedgekeurde lijst, maar kunnen we wel aantonen dat deze voldoet aan de technische eisen die zijn opgenomen in de ISDE-regeling, dan komt het apparaat mogelijk nog steeds in aanmerking voor subsidie. SubVice kan u hierbij ondersteunen.
Verder is de ISDE subsidieregeling slechts één van de regelingen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Mogelijk kunt u naast deze regeling ook nog van andere subsidieregelingen gebruik maken. Onze adviseurs kunnen u alle subsidiemogelijkheden in kaart brengen en voor u aanvragen. Op deze manier kunt u de terugverdientijd van uw investering aanzienlijk verkorten.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de ISDE subsidieregeling of een vrijblijvende adviesafspraak inplannen? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.