Subsidie-advies

SubVice adviseert en ondersteunt ondernemers en organisaties bij complete subsidietrajecten. Hierbij onderscheiden wij verschillende fasen: signaleren, opstellen en beheren. In alle fasen speelt informatie een essentiële rol.

Signaleren
Een subsidietraject begint bij het signaleren van subsidiemogelijkheden. Middels een uitgebreide subsidiescan lichten wij organisaties door. In dit rapport brengen wij de subsidiemogelijkheden volledig in kaart. Natuurlijk brengt SubVice haar relaties proactief op de hoogte van nieuwe subsidieregelingen en -kansen. Naast het op de hoogte zijn van uw activiteiten, is het uitwisselen van informatie in deze fase essentieel.

Veelal lopen de contacten met SubVice al jaren. Geregeld is er met u overleg zodat wij weten wat er bij uw organisatie speelt en we op het juiste moment kunnen inspringen op de diverse subsidiekansen.

SubVice subsidieadvies

Opstellen
Om subsidie te verkrijgen moet een aanvraag worden opgesteld en ingediend. SubVice vervult in deze fase en in nagenoeg alle gevallen een uitvoerende rol, maar wij kunnen desgewenst ook een zelf opgestelde aanvraag becommentariëren en toetsen. Doelstelling is altijd om de kans op een succesvolle subsidie-aanvraag te maximaliseren. In deze fase is het vertalen van informatie naar de wens en het referentiekader van de subsidieverstrekker essentieel.

Beheren
Een subsidietraject stopt niet bij het verkrijgen van de subsidietoezegging. Tijdens het traject moet er voortdurend aandacht worden besteed aan beheer en administratie. SubVice begeleidt haar relaties desgewenst ook tijdens deze fase, waardoor de uiteindelijke subsidietoekenning wordt geborgd. Krijgen is één, houden is twee! In deze laatste fase gaat het om het vastleggen van informatie.

Vergoeding
Wij vinden het belangrijk om duidelijke en transparante afspraken te maken. Onze vergoeding wordt altijd voorafgaand aan onze werkzaamheden en in overleg met de opdrachtgever inzichtelijk gemaakt. In principe bieden wij hierbij de keuze tussen een vergoeding op basis van bestede tijd (tegen een marktconform uurtarief) of een succesafhankelijke vergoeding waarbij de vergoeding een percentage bedraagt van het toegezegde subsidiebedrag. Ook combinaties van beide zijn mogelijk. Het gaat in onze samenwerking om toegevoegde waarde voor beiden. Werken met SubVice levert u optimale subsidie-opbrengsten en een jarenlange samenwerking op!