ESF: Duurzame Inzetbaarheid

Wilt u uw medewerkers langer, gezonder en productiever aan het werk houden? Dan is de subsidieregeling ESF: Duurzame Inzetbaarheid  iets voor u.

Deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Zo kunnen werkgevers hun medewerkers behouden voor het steeds sneller veranderende werk. Dit creëert op de lange termijn economisch en sociaal gezien kansen voor een bedrijf. Het effect is bovendien dat werknemers makkelijk inzetbaar zijn. En daarmee vergroten ze hun kansen op werk.

Subsidiabele werkzaamheden
EurostarsVanuit deze subsidieregeling worden adviestrajecten met een implementatieplan en het begeleiden van de implementatie van een advies, op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werknemers gesubsidieerd. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat het project een bijdrage te levert aan het bevorderen van gezond, competent, gemotiveerd en productief werken van indiensttreding tot aan pensionering en moet gericht zijn op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

✓Gezond, vitaal en veilig werken
✓ Verbeteren arbeidsmobiliteit – kansen op doorontwikkeling
✓ Bevorderen leercultuur binnen de organisatie
✓ Flexibel werken

Subsidie
Voor subsidie komen in aanmerking de kosten van de door de adviseur werkelijk gerealiseerde uren. De subsidie wordt berekend over een maximale adviestarief van € 100 per uur. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager bedraagt de minimale subsidie € 6.000 en de maximale subsidie € 12.500,-.

Voor 2018/ begin 2019 zijn de volgende tijdvakken vastgesteld:

  • van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur;
  • van 12 november 2018, 09.00 uur, tot en met 16 november 2018, 17.00 uur;
  • van 8 april 2019, 09.00 uur, tot en met 12 april 2019, 17.00 uur

Rol SubVice
SubVice heeft veel ervaring met de ESF programma’s waaronder de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid. Niet alleen kunnen wij voor u het gehele aanvraag- en vaststellingstraject verzorgen. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het zoeken van adviseurs en medeaanvragers. Met name kleine bedrijven komen vaak niet voor de subsidieregeling in aanmerking omdat het project een te beperkte omvang heeft. Vereiste is namelijk dat de minimale projectkosten € 12.000 bedragen. De regeling biedt echter de mogelijkheid om kleinere projecten te bundelen in één subsidieaanvraag. SubVice heeft landelijk een zeer uitgebreid netwerk waardoor wij (kleine) werkgevers met andere bedrijven en zzp-ers kunnen mobiliseren voor een gezamenlijke aanvraag. U kunt dan gezamenlijk optrekken, van elkaar leren, kennis én kosten delen, zodat schaalvoordelen ontstaan. Ook dit is een meerwaarde van SubVice!

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de subsidieregeling ESF: Duurzame Inzetbaarheid of een vrijblijvende adviesafspraak inplannen? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.