Miljoenennota 2019: De veranderingen in het subsidielandschap

Op maandag 18 september is de miljoenennota 2019 gepresenteerd. Het kabinet heeft hierin tevens de subsidiebudgetten voor de 2019 en de wijzigingen met betrekking tot enkele veel gebruikte subsidieregelingen bekend gemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen:

Energie-Investeringsaftrek 2019

In lijn met de aanbevelingen in het rapport beperkt het kabinet het huidige aftrekpercentage van 54,5% (2018) tot 45% (2019). Het kabinet blijft van mening dat ondanks het lagere voordeel dit op een voldoende niveau blijft om ondernemers te prikkelen tot het treffen van energie-investeringen. Het vrijvallende EIA-budget blijft binnen de EIA beschikbaar en zal worden besteed voor verbreding van de EIA in verband met het Klimaatakkoord. Hierover wordt later meer bekend gemaakt. De percentages voor de Milieu-Investeringsaftrek blijven gehandhaafd.

Verder verlaagt het kabinet het hoge tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) met 0,7 procentpunt en het lage tarief met 1 procentpunt. Hierdoor daalt het netto fiscale voordeel van de EIA en MIA in 2019 verder.

Bent u voornemens om begin 2019 te gaan investeren in energiebesparende- en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is het zeker aan te raden om de opdracht hiervoor in 2018 te verstrekken en daarmee gebruik te maken van het huidige fiscale (en gunstige) regiem.

Subsidieregeling praktijkleren 2019

De subsidieregeling praktijkleren wordt in 2019 voortgezet. De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding in de praktijk.  Er is sprake van een fors voordeel voor de werkgever als hij bijvoorbeeld een bbl-student een plek aanbiedt. De hoogte van de subsidie wordt in 2019 wel verlaagd van € 2.700 per praktijkleerplaats naar € 2.500.

In het voorjaar van 2019 wordt besloten hoe de regeling voor de schooljaren 2019-2020 er verder gaat uitzien.

WBSO 2019

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is nog steeds de belangrijkste subsidieregeling in Nederland. Veel Nederlandse  ondernemingen maken gebruik van de WBSO. Uit de gepresenteerde stukken blijkt dat de WBSO-ondersteuningspercentages voor 2019 hetzelfde blijven als in 2018.