Nieuwe MIT subsidie R&D samenwerkingstrajecten vanaf 2 juli open voor aanvragen

Wilt u samen met één of meer andere MKB-ondernemingen een Research & Development-project uitvoeren? Dan kunt u vanaf 2 juli 2018 subsidie aanvragen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor een R&D samenwerkingsproject waarin twee of meer mkb-ondernemingen. De ondernemingen dienen gezamenlijk een experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling uit te voeren gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het projectthema moet aansluiten bij de speerpunten van de volgende Topsectoren:

  • Agro&Food;
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen;
  • Water;
  • Life Science & Health;
  • Chemie;
  • Biobased;
  • HighTech Systemen & Materialen (HTSM);
  • Energie;
  • Logistiek;
  • Creatieve Sector.

De subsidie bedraagt 35% van de projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de totale projectkosten minimaal € 143.000 bedragen. De maximale subsidie bedraagt € 200.000,– per project en € 100.000 per aanvrager.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 2 juli (9:00 uur) tot en met 6 september 2018 (17:00 uur). De subsidie wordt verdeeld volgens het tenderprincipe, dat betekent dat alle complete subsidieaanvragen gelijktijdig in behandeling worden genomen en onderling vergeleken worden op grond van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. De beste projecten ontvangen vervolgens subsidie zolang het budget dit toelaat.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dave Beker, onze Achterhoek adviseur. Hij kan u verder informeren over de regeling en de voorwaarden en kan u tevens begeleiden bij de aanvraag. Klik hier om direct contact op te nemen.

SubVice Subsidie adviseurs te ZenderenSubVice Subsidie adviseurs te Zenderen