Subsidieregeling praktijkleren gehandhaafd tot 2023

De Tweede Kamer heeft gisteren, bij de begrotingsbehandeling van OCW, een motie aangenomen van de VVD dat de regeling Praktijkleren tot 2023 gehandhaafd blijft. Eerder werd al een voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling voor 2019 afgewend.

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. In aanmerking voor subsidie komen erkende leerbedrijven die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een deelnemer of student, of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats.

Aanvragen kunnen jaarlijks tot en met 15 september (17.00 uur) na het studiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd